top of page

Obecné podmínky zpracování osobních údajů 


Na základě zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) tímto dokumentem informuji své klienty o způsobu zacházení a zpracování jejich osobních údajů nutných ke vzájemné komunikaci a provozování soukromé praxe. Jako fyzická osoba Bc. Nikol Arias, U Průhonu 44, Praha 7, 170 00, IČ: 74767658 (dále jen „Správce“). Správce osobní údaje klientů zpracovává v následujícím rozsahu: jméno a příjmení (nebo pouze jméno), telefonní číslo, případně: email, název společnosti nebo adresu. A to za účelem vzájemné komunikace, objednávání, změny a rušení sezení, případně pro potřeby osobních poznámek ze sezení, které nejsou dostupné třetím osobám a jsou zcela důvěrné. Pro výkon výše zmíněných služeb je zpracování osobních údajů nutné. Tyto údaje zpracovává pouze Správce a nejsou zpřístupněny žádné třetí straně. Tyto údaje zpracovává Správce po dobu, dokud výslovně nepožádáte o smazání osobních údajů na emailové adrese uvedené v závěru.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se na mně prosím neváhejte obrátit na: info.nikolarias@gmail.com

Zpracování osobních údajů pro marketingové účely


Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely svolujete, aby fyzická osoba Bc. Nikol Arias, U Průhonu 44, Praha 7, 170 00, IČ: 74767658. (dále jen „Správce“) v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů zpracovávala tyto vaše osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, případně: název společnosti a adresu. Zmíněné osobní údaje Správce bude zpracovávat, dokud svůj výslovný a informovaný souhlas nevezmete zpět a výslovně nezažádáte o vymazání svých osobních údajů. Toto můžete učinit na adrese: info.nikolarias@gmail.com

Podle zmíněného nařízení GDPR o ochraně osobních údajů máte právo vzít svůj souhlas kdykoliv zpět, požadovat po Správci zprávy o tom, jaké vaše osobní údaje zpracovává, požadovat po něm vysvětlení důvodu a zpracování osobních údajů, požádat o přístup k těmto údajům, které můžete opravit nebo aktualizovat, požadovat smazání svých osobních údajů, obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít pochybnosti o dodržování povinností se zpracováním osobních údajů ze strany Správce. 

bottom of page