top of page
6.png

Terapie

5.png

Terapie

Terapie v přírodě

Terapie zaměřená na řešení a sebeaktualizaci pomocí integrativního a psychosomatického terapeutického přístupu. Orientuje se více na přítomnost, hledání toho, co funguje a posílení vašich vnitřních zdrojů síly a opory. Zmapujeme také to, co si o "tom" myslí vaše tělo a jak tělu a moudrému vnitřnímu hlasu naslouchat a tím si pomoci. Zjistíme, co k tomu potřebujete i jaké vnější druhy opory máte k dispozici. Postupně objevíme možné skryté příčiny potíží, nevýhodné vzorce nahradíme výhodnějšími strategiemi. Např. strategie zvládání zátěží, prospěšné návyky, postoje, vizualizace.

Dále jsou to:

  • Psychohygiena a relaxace

  • Práce s dechem při stresu

  • Meditativní techniky a imaginace

 


Možnost terapeutického rozhovoru, který se odehrává při procházce v léčivém a relaxujícím prostředí lesa nebo parku.

 

Příroda nám poskytuje hluboký zdroj inspirace, harmonizace, uvolňuje a regeneruje náš nervový systém. Vytváří tak prostor k možnému odstupu, uvolnění pocitu těžkosti a pohledům z nové perspektivy. Dobíjí nás a umožní nám lépe nastartovat sebe-uzdravující procesy.


Setkání probíhá na předem domluveném bezpečném místě v Praze nebo blízkém okolí Prahy. Je možné i o víkendech nebo dopoledne. Trvá 1 – 3 hodiny dle časové dispozice.

Napojte se na sebe, dopřejte si tuto péči a pozornost. Příroda má schopnost posílit pozitivní efekt terapeutické práce.

„Každý člověk je nejlepším odborníkem na svůj vlastní život, uvnitř sebe nalezne odpovědi téměř na všechny svoje otázky. Vypilujme spolu umění naslouchání si.“

bottom of page