top of page
TRAN1549-Edit.jpg

Vzdělání a praxe

 • Psychologie, Mgr. , Univerzita Humanitas

Specializace: Klinická psychologie a psychologie osobnosti

 • Psychologie, Bc. Univerzita Humanitas

 • V komplexním psychoterapeutickém výcviku - Strategická, systemická a na řešení zaměřená psychoterapie a hypnoterapie Miltona H. Ericksona, akreditovaný ČAP, Hermés Institut

 • Roční výcvik v somatickém koučování, akreditovaný ICF

 • Základní výcvik v krizové intervenci  (REMEDIUM)

 • Práce s traumatizovaným klientem (REMEDIUM)

 • Psychosomatika v Biosyntéze (Institut Biosyntézy) 

 • Metody práce s tělem v psychoterapii (PVŠPS)

 • Tělesný koncept, vývoj vztahu k tělu (PVŠPS)

 • Školení psychoterapie KBT, DBT, Mindfulness (AdiCare Educo)

 • Psychoterapie v AdiCare 

 • Stáže v oboru psychologie:

NUDZ - Národní ústav duševního zdraví 

stacionáře úzkostných, depresivních a psychotických poruch

ÚVN - Vojenská nemocnice, lékařsko - psychologické oddělení

Ambulance klinické psychologie a psychoterapie PN Bohnice - adiktologické oddělení​

Kontinuálně se rozvíjím v oblasti psychologie, psychoterapie a příbuzných oborech na odborných školeních a konferencích.

Pár slov o mně

Hlavními hodnotami mé práce jsou odbornost, laskavost, bezpečný a přijímající postoj, porozumění, autenticita a vlastní zkušenosti s některými tématy se kterými přicházíte. Při práci mi pomáhají k hlubšímu napojení a pochopení souvislostí. Některé zkušenosti mohou být náročné a transformační. Zastávám názor, že i když nás okolnosti a situace mohou na čas oslabit a řešení zaberou delší čas. Úsilí hledat cesty ke změně či přijetí soucitně toho, co nemůžeme změnit, vede vždy k vnitřnímu vítězství a proměně situace. Sama jsem vyzkoušela různé typy přístupů k seberozvoji a práci s myslí i tělem ve svém životě. Prošla jsem kromě odborné přípravy i dlouholetou praxí meditace, mindfulness, koučinkem, terapiemi. Tyto metody komplexní práce s psychikou mě stále obohacují a podporují v profesním i osobním životě. Jsou jedním z pilířů mé sebereflexePravidelně se účastním také supervizí, odborného vzdělávání a pracuji pod odbornou psychologicko - psychoterapeutickou supervizní garancí.

DSC_9987_edited.jpg

Proč psychologie?

Pamatuji si, že už v dětství mě zajímali lidé, jejich pocity, chování, vztahy a pohnutky. Fascinovalo mě pozorovat a poslouchat je, slyšet různé příběhy. Proto se mi studium psychologie a psychoterapie, práce s myslí, emocemi a prožíváním staly životní vášní. I předchozí praxe v HR mi byla zdrojem přínosných zkušeností k pochopení toho, jak takové pracovní systémy fungují a co lidé v tomto prostředí zažívají.

Naplňuje mě vidět, že změna je možná a že prací na sobě, malými/velkými kroky můžeme dělat "zázraky" ve svém životě a následně pozitivně ovlivňovat i život lidí okolo nás

 

Malá zajímavost o mně na závěr je, že mám z otcovy strany kořeny v krásné Kostarice, což mi mimo jiné pomáhá pochopit i osoby ze smíšených kultur.

Aktivně trénuji vědomou přítomnost v okamžiku tady a teď, jak mentálně, tak tělesnými pocity, které mohu reflektovat. Rozvíjím vděčnost, která mi přináší sílu i v náročných chvílích.

Jak pracuji

Při práci vycházím z psychologického vzdělání, komplexního akreditovaného psychoterapeutického výcviku, výcviku v somatickém koučování a následného kontinuálního psychoterapeutického vzdělávání např. v KBT, DBT, somatické terapii, hypnoterapii (hypnóza) a dalších na řešení zaměřených terapeutických přístupů. Dle vašich potřeb a zakázky je kombinuji, můj způsob práce je tedy často integrativní.

 

Psychologické poradenství, somatický koučink a terapie jsou efektivní metody cíleného osobního rozvoje, podpory a péče o lidskou psychiku, které se vzájemně velmi dobře doplňují.
 

Můj pohled na člověka je celostní. Při setkáních využívám také často léčivý psychosomatický přístup, který se zabývá současně psychickou, tělesnou a sociální rovinou života (vztahy a prostředí). Všechny tyto složky jsou propojené a navzájem se ovlivňují. To, co prožíváte (emoce, stres) se projeví na těle, ve vztazích a opačně. Myšlenky a psychika zde hrají velkou úlohu. Můžete to pozorovat například stažením svalů, tenzními bolestmi nebo naopak uvolněním a přívalem energie.

Mým záměrem je pro vás vytvořit bezpečný, stabilní, důvěrný a nehodnotící prostor pro sdílení vašich témat, starostí i radostí. Je chráněn zásadami mlčenlivosti a Etickým kodexem psychologické profese, který dodržuji.

 

Společně budeme hledat cesty a řešení, která vám pomohou a posunou vás dopředu ve vašem životě. S orientací na přítomnost, díky vaší intuitivní moudrosti budete nalézat cenné odpovědi a vnitřní zdroje, které vás povedou k tomu, co je pro vás nejlepší. Je to tvořivá cesta vycházející z vaší vlastní životní esence plné talentů, možností, autenticity a vitality, vedoucí k pochopení souvislostí, přijetí a uvolnění. Prostřednictvím práce na sobě, vytváříte vaši (ještě) lepší budoucnost.

TRAN1681-Edit.jpg


Těším se na Vás! Spolu dokážeme mnohem více.

Srdečně, Nikol

bottom of page