top of page
Vyhledat

Jak je vše propojené? Najděte svoje štěstí.

Naše psychika, nastavení myšlení a následné chování ovlivňuje naše tělo, náš život a prožívání. Na druhou stranu, jsme ovlivňováni našim okolím a my sami na něj působíme. Proto je dobré řešit všechna témata komplexně v rámci našich vnitřních i vnějších systémů.


Toto zobrazení připomíná tzv. „mandalu“, je to obrazec, energetický prostor vyjadřující střed, rovnováhu, harmonii a propojení. Znázorňuje, že člověk stojí uprostřed komplikovaného systému, ve kterém je vše propojeno a ovlivňující se navzájem.

Stres je tělesná reakce, která působí nejen na naši nervovou soustavu, svaly, vnitřní orgány, hormonální systém a mozek tak, že jsme v napětí a vyplavují se nám stresové hormony např. adrenalin a kortizol. Co je ale zásadní je, že při dlouhodobém působení naše zdraví poškozuje, oslabuje naši imunitu a způsobuje jak psychické, tak fyzické poruchy a nemoci. Proto je velmi důležité pravidelně o sebe pečovat, vědět, kde jsou naše hranice a nepřekračovat je dlouhodobě. Odbourávat stres pomocí prospěšných copingových strategií. Jsou to takové strategie, které nám pomáhají zvládnout situaci - přátelské vztahy, mysl zaměřená na řešení těžkostí, relaxace, sport atd.


Také nám mohou pomoci přivést znovu do těla a mysli rovnováhu pravidelné pozitivní vizualizační, dýchací a meditační techniky. Každodenní drobná uznání a pochválení se za to, co děláme. První ranní myšlenky věnované pozitivním afirmacím nebo vyjádřením za co jsme zrovna dnes i stále v životě vděční. A večerní tzv. "deníček štěstí", kdy si napíšeme 3 obyčejné i neobyčejné věci, které nám dnes udělaly radost. Tyto techniky při pravidelném používání skutečně navyšují pocit spokojenosti a naplnění v životě.


I zamyšlení se společně s odborníkem a pochopení souvislostí v našem životě a postupná práce na sobě ponese dlouhodobě své ovoce. Odbourání limitujících přesvědčení a mentálních vzorců spolu s nasloucháním tělesným signálům a pocitům nás dovedou do bodu, kdy my sami se rozhodujeme, jak chceme žít.


Na této cestě je upřímnost k sobě sama, autenticita a nadhled osvobozujícím klíčem ke svobodnému a harmonickému prožívání.


Jak se každý den rozhodujete žít? Chcete být šťastní a snažíte se stále o to?


Chcete se dozvědět více? Přečtěte si článek, jak ovládnout své emoce a myšlenky.

Yorumlar


bottom of page