top of page
Vyhledat

Když je nejhůř: Ovládněte své emoce a myšlenky.

Co přesně znamená být pánem svých emocí a myšlenek a jak mohou tyto elementy ovlivnit kvalitu vašeho života? Proč je klíčové mít nad nimi kontrolu a jak vám to může přinést klid a spokojenost? Přečtěte si tento článek, který vám poskytne odpovědi na dané otázky. Po jeho přečtení budete lépe vybaveni pro postavení se životním výzvám a objevíte, co vám možná chybělo jako poslední kousek skládačky spokojeného života.


Spokojená žena

Pouto mezi emocemi a myšlenkami

Emoce představují složité pocity spojené s myšlením, prožíváním a tělesnými reakcemi. V případě vzteku může subjekt zažívat dušnost a horkost v hlavě, zatímco strach může vyvolat pocit dechové tísně a třes rukou. Úzkost může být spojena se svíráním hrdla a tlakem v žaludku, zatímco smutek často doprovází úbytek energie a slabost. Naopak radost může přinést nával energie.


Tyto emocionální projevy jsou individuální a liší se v intenzitě. Jejich síla klesá a stoupá v závislosti na různých faktorech, jako je vrozená emocionální náchylnost, vnímání podnětu a způsob, jakým ho interpretujeme. Důležitým faktorem je také to, zda posilujeme emoci myšlenkami a pozorností, nebo zda ji potlačujemeEmoce a myšlenky jsou totiž velmi úzce propojeny a to, jakým způsobem s nimi nakládáme, se projevuje na našem bytí.


Potlačení emocí nevede k jejich zmizení. Spíše se hromadí v nás a ovlivňují nás v různých formách, včetně náhlých impulzivních reakcí, autoagrese (např. emoční přejídání, kouření) nebo psychosomatických projevů na zdraví. 


Přesto je dobrá zpráva, že i nepříjemné emoce jsou přechodné. Jak můžeme urychlit jejich úlevu? Klíčem je uznat, jak si vysvětlujeme danou situaci (jako hrozbu, zradu nebo šok). Identifikujeme a pojmenujeme emoci, abychom ji mohli přijmout, aniž bychom ji podporovali negativními myšlenkami. Dále ji pak necháme odejít volně, což přispívá k rychlejší úlevě.


"Cesta k duševní pohodě začíná vnímáním vlastních emocí a myšlenek, ať už dobrých či obtížných. Ve společném putování směrem k psychohygieně nacházíme sílu v laskavosti k sobě samým,” souhlasí Jiří Vlček, lektor, supervizor a garant Vzdělávání na míru

Jak efektivně regulovat své emoce? 

Začněte s prací s tělem a postupně přejděte k myšlenkám a kognitivním technikám. Když čelíte silným a nepříjemným emocím, prvním krokem je upřednostnit regulaci emocí skrze tělo a reflektovat na své potřeby. Práce s tělesnými projevy je klíčovým faktorem v úspěšném zvládání emocí. Orientujte se na to, co je v daném momentu fyzicky možné provést.

  • Soustřeďte se na dech, hluboký, vedený do břicha, pomalý, výdech je delší. Dýchání pomalé, klidné, prodloužení nádechu a hlavně výdechu. Soustřeďte se na špičku nosu, nádech a výdech do břicha, soustřeďte se na lehký tlak na břišní stěně, kam vedete dech. 

  • Můžete emoce tzv. „rozchodit“. Jděte ven na svižnou procházku, protáhněte se, otřepejte se, obejměte se, pohlaďte se, mávejte rukama, skákejte, běhejte, cokoliv vás napadne a bude pro vás možné. Jiné běžné činnosti - úklid, procházka, chůze (rozpohybovat emoci - rozchodit ji), mazlení zvířátek, aktivity s přáteli, příroda. Dejte si sprchu, vanu, sklenici vody. 

  • Vyjádřete emoci slovy, pojmenujte emoce: „To jsem ale naštvaný, jsem smutný, mám strach...“ 

  • Zamyslete se nad příčinou. Co emoci nebo více emocí vyvolalo? 


Žena v práci, která má pod kontrolou své emoce a myšlenky

Emocemi a myšlenkami pod kontrolou benefitujeme jak doma, tak v pracovním prostředí.


Jak pracovat s myšlenkami?

Aby emoce postupně odeznívaly, je klíčové věnovat pozornost myšlenkám souvisejícím s emocionálním prožitkem. Zkuste metodu práce s myšlenkami. Ptejte se sami sebe, zda jsou pravdivé, přičemž si uvědomíte, že myšlenky nejsou vždy stoprocentně pravdivé, ale spíše doprovázejí vaše prožívání. Zkoumejte, do jaké míry věříte dané myšlence a jakou emoci vyvolává. Analyzujte důkazy, které myšlence přikládáte, jaké hovoří pro ni, a také ty, které hovoří proti. Následně reevaluujte myšlenku na základě důkazů, které proti ní svědčí a hledejte možnost vyjádřit ji jinak – s větší laskavostí k sobě i k ostatním. 


Pokud vás omezuje strach, pracujte s rozšířením perspektivy katastrofického scénáře. Zaměřte se na detaily a směřujte pozornost k myšlenkám s menší negativní zátěží. Během procesu změny pozornosti se soustřeďte na aktivity, které můžete aktivně podniknout v daném okamžiku. Využívejte strategie, jako je změna smyslového vnímání – například přepnutí od poslechu k vizuálnímu vnímání nebo dotýkání se. Rozšiřujte svou pozornost na okolní události a otázky, které vám pomohou vyrovnat se s aktuální situací.


Soustřeďte se na přítomnost, protože minulost a budoucnost jsou mimo vaši kontrolu. Položte si otázku, zda máte aktuálně něco ve své moci, a pokud ano, zda máte kapacitu se tomu věnovat. Pokud ne, přijměte situaci s vědomím, že nemůžete ovlivnit vše. Pracujte s integračními kroky – uznání, včlenění, ocenění a přijetí – abyste si uvědomili a akceptovali své pocity, myšlenky a zkušenosti.


Uvědomte si, že ne vždy dokážete podat stoprocentní výkon a přijměte své chyby s laskavostí. Pokud nejste schopni okamžitě ovlivnit situaci, zaměřte se na přijetí a změňte svůj přístup k prožívání událostí prostřednictvím laskavosti k sobě. Veďte své emoce a myšlenky tak, aby ony pomáhaly vám. Pokud vás zajímá víc, přečtěte si článek, jak probudit životní spokojenost i v náročných časech.


Comments


bottom of page